แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เขียนโดย Super User 94
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 109
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ เขียนโดย Super User 106
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) เขียนโดย Super User 105
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 417
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Super User 360
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 330
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 340
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 385
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 342
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจืกายน 2561 เขียนโดย Super User 326
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 340
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 เขียนโดย Super User 390
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 344
ปี 2562 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เขียนโดย Super User 379
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย Super User 307
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 446
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย Super User 552
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ – บ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 543
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เขียนโดย Super User 598
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 651
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมยกระดับถนนดินสายบ้านโนนเพชร – โรงพยาบาลเมืองยาง บ้านโนนพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 664
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนสายหลักพร้อมถนนดินยกระดับช่วงสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 649
ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิวจราจรลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 574
ตารางแสดงราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองสาธารณะภายในเขตหมู่บ้าน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ 6 เขียนโดย Super User 617
ตารางแสดงราคากลางโครงการถมดินยกระดับพร้อมก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้าสวนยา เขียนโดย Super User 723
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 551
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 516
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑ เขียนโดย Super User 590
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ – บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Super User 615
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองละหาน -บ้านโนนสมบูรณ์ เขียนโดย Super User 511
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 554
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร - บ้านโนนละกอ เขียนโดย Super User 589
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 537
ตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระบัว เขียนโดย Super User 520
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสะพาน เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 526
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง-บ้านละหานปลาค้าว เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 513
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 543
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 479
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.7 เขียนโดย Super User 429
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.หน้า อบต เขียนโดย Super User 432
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม4 เขียนโดย Super User 400
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5 เขียนโดย Super User 418
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.11 เขียนโดย Super User 440
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 678
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสวนยา เขียนโดย Super User 679
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านปลักแรต เขียนโดย Super User 692
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 752
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้านบ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 772
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 682

หมวดหมู่รอง

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

141146
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
30
39
339
127715
2255
5963
141146

Your IP: 100.24.125.162
Server Time: 2020-10-31 10:22:56