แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในอบต.ละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 35
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 37
ประกาศอบต.ละหานปลาค้าว เรื่อประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย Super User 35
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 35
รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 34
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 39
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 35
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 35
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 34
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 33
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 37
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 37
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 37
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 39
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 36
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 38
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 35
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 39
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 43
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 35
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 35
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 35
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 34
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 35
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย Super User 36
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 35
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย Super User 35
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 34
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 36
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 38
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 35
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ เขียนโดย Super User 39
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เขียนโดย Super User 37
อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 34
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เขียนโดย Super User 39
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 42
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เขียนโดย Super User 42
รายงานการประชุมสภา ปี 2563 เขียนโดย Super User 40
รายงานการประชุมสภา ปี 2562 เขียนโดย Super User 41
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 41
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 54
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Super User 46
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน เขียนโดย Super User 49
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 3 เขียนโดย Super User 48
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 2) เขียนโดย Super User 46
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย Super User 51
รายงานผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 44
ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 41
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Super User 62

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

143488
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
51
256
481
129934
2281
2316
143488

Your IP: 34.200.252.156
Server Time: 2020-11-25 16:22:28