แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 148
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เขียนโดย Super User 157
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 146
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 114
โครงการก่อสร้างทางลาดและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เขียนโดย Super User 197
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เขียนโดย Super User 128
การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ เขียนโดย Super User 134
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 117
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 115
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 61
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 52
กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ปรำจำปี 2563 เขียนโดย Super User 115
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 122
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 97
โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 408
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 1073
กิจกรรมประเพณีข้าวใหม่ปลามัน เขียนโดย Super User 463
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เขียนโดย Super User 358
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้และประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 962
โครงการ สปสช. เขียนโดย Super User 1006
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขียนโดย Super User 1187
โครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย Super User 1341
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโดย Super User 996
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เขียนโดย Super User 915
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เขียนโดย Super User 947
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1659
กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เขียนโดย Super User 1021
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 1110
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เขียนโดย Super User 1029
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง เขียนโดย Super User 823
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขุดลอกคลอง เขียนโดย Super User 1004
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เขียนโดย Super User 876
การพ่นยุงลาย เขียนโดย Super User 811
งานรัฐพิธี เขียนโดย Super User 616

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

158641
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
60
112
484
144814
1533
4159
158641

Your IP: 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-17 09:17:07