แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 52
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เขียนโดย Super User 53
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 65
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 50
โครงการก่อสร้างทางลาดและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เขียนโดย Super User 61
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เขียนโดย Super User 51
การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ เขียนโดย Super User 60
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 46
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 52
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 28
โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง เขียนโดย Super User 29
กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ปรำจำปี 2563 เขียนโดย Super User 81
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 79
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 73
โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 373
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 652
กิจกรรมประเพณีข้าวใหม่ปลามัน เขียนโดย Super User 399
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เขียนโดย Super User 319
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้และประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 921
โครงการ สปสช. เขียนโดย Super User 962
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขียนโดย Super User 1147
โครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย Super User 1237
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโดย Super User 956
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เขียนโดย Super User 883
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เขียนโดย Super User 888
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1574
กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เขียนโดย Super User 984
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 1062
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เขียนโดย Super User 980
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง เขียนโดย Super User 779
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขุดลอกคลอง เขียนโดย Super User 960
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เขียนโดย Super User 812
การพ่นยุงลาย เขียนโดย Super User 785
งานรัฐพิธี เขียนโดย Super User 591

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

143495
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
58
256
488
129934
2288
2316
143495

Your IP: 34.200.252.156
Server Time: 2020-11-25 17:16:04